Skip to product information
1 of 3

My Store

Tote bag wedi personoli-personalised tote bag ani-bendod

Tote bag wedi personoli-personalised tote bag ani-bendod

Regular price £14.99 GBP
Regular price Sale price £14.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Mae'r tote bags yma'n berffaith ar gyfer unrhyw achlysur. Gallwch bersonoli gyda unrhyw eirfa.

-Dewiswch eich enw/gair i ni frodio
-Medru dal hyd at A3
-Bagiau cryf iawn, ansawdd da, delfrydol i gario llyfrau ayyb
-100% cotwm canfas
-Gallu cario dros yr ysgwydd (dolen yn 57cm)
-19 Litr, 39 x 42 x 13cm
-Golchi gyda sbwng yn unig

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

These personalised tote bags are a perfect gift for any occasion. Able to personalise with any wording.

-Choose the name/words for us to embroider
-Can hold documents up to A3
-Strong, durable bags, good quality, ideal to carry books
-100% cotton canvas
-Over the shoulder (handle length 57cm)
-19 Litres, 39 x 42 x 13cm
-Sponge wash only

PWYSIG- nid oes modd dychwelyd eitemau wedi personoli heblaw bod nam arnynt, gan ei bod wedi gwneud yn arbennig i chi. Plis gwiriwch unrhyw wybodaeth cyn cadarnhau gan bod y cyfrifoldeb arnoch chi a ni allwn gywiro unrhyw wall ar eich rhan.

PLEASE NOTE- you're unable to return a personalised item unless faulty, as they're especially made for you. Please check your order thoroughly as we won't be able to amend any mistakes made on your end, it's your responsibility to present the correct information.

View full details