Amdanom ni/About us

Diolch am gefnogi'r freuddwyd, chi'n cefnogi teulu. Mae'r antur wedi bod yn un gyffrous ac emosiynol hyd yn hyn, edrych mlaen i'r dyfodol!

Thank you for supporting the dream, you're supporting a family. The adventure has been an exciting and emotional one so far, can't wait for what the future holds!

Helo bobl lyfli. Mam i ddau o blant ydw i, joio creu pethe lysh i bobl lysh Cymru ac ymhellach!

Hello lovely people. I'm a Mum to two kids, love making lush things to the Lush people of Wales and beyond!