Skip to product information
1 of 8

My Store

TEDIS ani-bendod TEDDIES

TEDIS ani-bendod TEDDIES

Regular price £23.99 GBP
Regular price Sale price £23.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Pa dedi-which teddy
Lliw edau-thread colour

Tedi wedi personoli gyda BRODWAITH arno. Unrhyw neges yn bosib, y cyngor yw: y lleiaf o eiriau, y gorau yw safon y brodwaith.

*DEWIS LLIW EDAU: Dewiswch liw sy'n mynd i sefyll allan- mae'r deinosor yn wyrdd, y tedi'n frown a phopeth arall yn wyn, felly angen lliw sy'n sefyll allan.
*CHOOSING THREAD COLOUR: Choose a colour that will stand out- the dinosaur is green, teddy is brown and everything else is white, so you need to choose a colour that will show well.

Syniadau/ideas:

-Enw/Name
-Enw a dyddiad geni/Name and date of birth
-Enw, dyddiad geni a phwysau/Name, DOB and weight
-Enw, dyddiad geni, pwysau, amser/Name, DOB, weight, time
-Neges pob lwc/good luck message
-Neges o ddiolch/Thank you message
-Pasg cyntaf Sianco 2022/ Sianco's First Easter 2022
-Chwaer fach ar y ffordd/Baby sister on the way
-Diolch Miss Jones/Thank you Miss Jones
-Caru ti/love you
-A wnei di fy mhriodi?/ Will you marry me?

Uchder/Height: 38-45cm

Defnydd/fabric: 100% polyester plush fur

Zipper yw'r tedi, felly mae modd tynnu'r tu allan i ffwrdd i olchi. The teddy is a zipper, so you can take the outer layer off to wash.

PWYSIG- nid oes modd dychwelyd eitemau wedi personoli heblaw bod nam arnynt, gan ei bod wedi gwneud yn arbennig i chi. Plis gwiriwch unrhyw wybodaeth cyn cadarnhau gan bod y cyfrifoldeb arnoch chi a ni allwn gywiro unrhyw wall ar eich rhan.

PLEASE NOTE- you're unable to return a personalised item unless faulty, as they're especially made for you. Please check your order thoroughly as we won't be able to amend any mistakes made on your end, it's your responsibility to present the correct information.

View full details