Skip to product information
1 of 6

My Store

FFEDOG wedi personoli- oedolion ani-bendod adult personalised APRON

FFEDOG wedi personoli- oedolion ani-bendod adult personalised APRON

Regular price £17.99 GBP
Regular price Sale price £17.99 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Lliw-Colour
Enw-gair- Name-word

*Ffedog ani-bendod, 5 dewis o liw, unrhyw enw neu air yn medru cael ei frodio yng nghanol y dorch. Mae'r ffedogau oedolion yn CYNNWYS poced, handi!

*ani-bendod aprons, choice of 5 colours, any name or word possible embroided inside the wreath. The adult aprons INCLUDE a front pocket, handy!

Defnydd/Fabric: 65% Polyester, 35% Cotton twill

Pwysau/Weight: 195gsm

Maint/Size: One size (width 72cm, length 86cm)

Noder: bwcwl sydd ar y gwddf, sy'n gallu cael ei addasu er mwyn newid hyd y ffedog

Note: this apron has a sliding adjustable buckle on the neckband so the wearer can adjust the overall length.

*Bydd pob enw yn cael ei frodio mewn edau gwyn, heblaw am y ffedog lilac a fydd yn cael ei frodio mewn lliw turquoise er mwyn iddo sefyll allan.
*Each name will be embroided in white thread, except for the lilac apron, that will be in turquoise thread so it stands out.

LLUN PLENTYN/CHILD DRAWING:

*Opsiwn llun plentyn- Mae rhaid digitizo rhain yn unigol felly mae cost ychwanegol i greu ffeil arbennig a 'one off'. Opsiwn arbennig i gael cofnodi llawysgrifen neu lun hyfryd wrth blentyn bach. Triwch liwio i mewn- os taw dim ond amlinelliad sydd yn y llun, dyna be fydd yn cael ei frodio hefyd. Gweler yr enghreifftiau er mwyn gweld sut maent yn edrych. ANFONWCH EICH LLUN I NI DRWY ETSY.

*Drawing option- We'll need to digitize these individually to create a one off stitch file at an extra cost. This is such a special option to keep a child's drawing/handwriting forever. Try to colour in instead of just an outline- if there's only an outline- that's only what will be embroided too. Please see examples for a better idea :) SEND YOUR PICTURE TO US VIA ETSY.

Golchi ar 30, dim tumble dryer, peidio smwddio'r brodwaith ar wres uchel

Wash on 30, do not tumble dry, do not iron embroidery on high heat

PWYSIG- nid oes modd dychwelyd eitemau wedi personoli heblaw bod nam arnynt, gan ei bod wedi gwneud yn arbennig i chi. Plis gwiriwch unrhyw wybodaeth cyn cadarnhau gan bod y cyfrifoldeb arnoch chi a ni allwn gywiro unrhyw wall ar eich rhan.

PLEASE NOTE- you're unable to return a personalised item unless faulty, as they're especially made for you. Please check your order thoroughly as we won't be able to amend any mistakes made on your end, it's your responsibility to present the correct information.

View full details