Skip to product information
1 of 5

ani-bendod

Clustog Sul y Mamau ani-bendod Mother's Day Cushion

Clustog Sul y Mamau ani-bendod Mother's Day Cushion

Regular price £30.00 GBP
Regular price Sale price £30.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Maint/Size
Dyluniad/Design

CLUSTOG + LLENWAD (dod fel set)
COVER + INNER (comes as a set)

Cymraeg:

Clustog wedi brodio- yn berffaith ar gyfer Sul y Mamau neu unrhyw achlysur!

Mae modd personoli gyda unrhyw eiriau e.e. Mam, Caru ti, Dyddiad penodol, enw plentyn, Diolch, Mamgu, Gu-Gu, Naini neu be bynnag yr hoffech!

2 faint gwahanol- 40x40cm neu 50x50cm. Gorchudd y glustog wedi gwneud allan o 100% Washed cotton canvas - 305gsm- Masnach deg. Yn cynnwys y llenwad clustog hollowfibre. Golchi'r gorchudd gyda llaw yn unig.

Dewisiadau:

1. Dyluniad blodau (40cm neu 50cm)
2.Dyluniad calonau (40cm neu 50cm)
3.Llun plentyn (40cm neu 50cm) Mae rhaid digitizo rhain yn unigol felly mae cost ychwanegol i greu ffeil arbennig a 'one off'. Opsiwn arbennig i gael cofnodi llawysgrifen neu lun hyfryd wrth blentyn bach. ANFONWCH EICH LLUN I NI DRWY ETSY.

*Opsiwn llun plentyn- triwch liwio i mewn- os taw dim ond amlinelliad sydd yn y llun, dyna be fydd yn cael ei frodio hefyd. Gweler yr enghreifftiau er mwyn gweld sut maent yn edrych.

-----------

English:

Embroided cushion- perfect for Mother's Day or any occasion!

Possible to embroider with any words of your choice- Mum, love you, thank you, a special date, someone's name, Nanny etc- whatever you'd like!

2 sizes to choose from- 40x40cm or 50x50cm. Cover is made of 100% washed cotton canvas- 305gsm- Fairtrade certified. The inner is hollowfiber made of cotton. Handwash cover only.

Design choices:

1. Wreath design (40cm or 50cm)
2. Hearts design (40cm or 50cm)
3. Child's drawing (40cm or 50cm) We'll need to digitize these individually to create a one off stitch file at an extra cost. This is such a special option to keep a child's drawing/handwriting forever. SEND YOUR PICTURE TO US VIA ETSY.

*Drawing option- try to colour in instead of just an outline- if there's only an outline- that's only what will be embroided too. Please see examples for a better idea :)

Washing Instructions
Sponge clean only.

PWYSIG- nid oes modd dychwelyd eitemau wedi personoli heblaw bod nam arnynt, gan ei bod wedi gwneud yn arbennig i chi. Plis gwiriwch unrhyw wybodaeth cyn cadarnhau gan bod y cyfrifoldeb arnoch chi a ni allwn gywiro unrhyw wall ar eich rhan.

PLEASE NOTE- you're unable to return a personalised item unless faulty, as they're especially made for you. Please check your order thoroughly as we won't be able to amend any mistakes made on your end, it's your responsibility to present the correct information.

View full details