Skip to product information
1 of 4

My Store

Mygs EISTEDDFOD YR URDD Maldwyn 2024

Mygs EISTEDDFOD YR URDD Maldwyn 2024

Regular price £10.00 GBP
Regular price Sale price £10.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Lliw/Colour

-Mygs ani-bendod... dod mewn bocs bach cardfwrdd, perffaith fel anrheg

-ani-bendod mugs... they come in a small cardboard box, perfect as a gift

---------------------

Gan fod y mygiau wedi gwerthu allan yn llwyr sawl gwaith ar y maes- dyma'r cyfle i chi archebu Myg i gofio am Eisteddfod yr Urdd 2024- mae nhw'n cynnwys nodweddion pwysig i'r ardal- Meifod, Mwynder Maldwyn, Pistyll Rhaeadr, Yr afon Ddyfi a'r Hafren, Pennant Melangel, Nansi Richards, Castell Powis, siop Laura Ashley, Ann Griffiths, Moel Sych, Cloc Machynlleth, Llun Clywedog ac Efyrnwy, Sycharth ac Owain Glyndwr.

As the mugs sold out a few times at the Eisteddfod- this is your final chance to get a mug to remember the Urdd Eisteddfod coming to Llandovery in 2023. They include important features to the area such as- Meifod, Mwynder Maldwyn, Pistyll Rhaeadr, Yr afon Ddyfi a'r Hafren, Pennant Melangel, Nansi Richards, Castell Powis, siop Laura Ashley, Ann Griffiths, Moel Sych, Cloc Machynlleth, Llun Clywedog ac Efyrnwy, Sycharth ac Owain Glyndwr.

----------------------

-Specification: height 92mm, diameter 80mm. Capacity 11oz / 313ml.

-Dishwasher proof

PWYSIG- nid oes modd dychwelyd eitemau wedi personoli heblaw bod nam arnynt, gan ei bod wedi gwneud yn arbennig i chi. Plis gwiriwch unrhyw wybodaeth cyn cadarnhau gan bod y cyfrifoldeb arnoch chi a ni allwn gywiro unrhyw wall ar eich rhan.

PLEASE NOTE- you're unable to return a personalised item unless faulty, as they're especially made for you. Please check your order thoroughly as we won't be able to amend any mistakes made on your end, it's your responsibility to present the correct information.

View full details