Skip to product information
1 of 10

ani-bendod

Dyddiadur Academaidd Medi 2024-Awst 2025 ani-bendod- Academic diary Sept 24-Aug 25

Dyddiadur Academaidd Medi 2024-Awst 2025 ani-bendod- Academic diary Sept 24-Aug 25

Regular price £30.00 GBP
Regular price Sale price £30.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Maint/Size

*PWYSIG- Dyma'r stoc sydd dros ben o'r Eisteddfod, mae'r stoc yma'n barod i fynd ac mi fyddan nhw'n cael eu postio o fewn rhai diwrnodau gwaith. Unwaith bydd y stoc yma'n dod i ben, mi fydd hi'n debygol y byddwn yn ail-agor rhag archeb arall tuag at ddiwedd yr Haf.

*IMPORTANT- These are our left over stock from the Eisteddfod. This stock is ready to go and will be posted in a few working days. Once this stock sells out, we will re-open another pre-order towards the end of the Summer.

CLAWR CALED- RHWYMIAD WEIREN- felly mae'r dyddiadur yn medru cael ei agor yn gyfforddus a'i adael yn agored ar y ddesg
HARD BACK-RING BOUND- able to have open comfortably on the desk as a working document

Dyma ddyddiadur blwyddyn academaidd sy'n rhedeg o fis Medi 2024-Awst 2025

*Mae opsiwn A5 neu A4, gweler yn y lluniau yr unig wahaniaeth yw bod yr A4 yn cynnwys amserlen i gynllunio ar ddechrau bob wythnos- nid oes rhaid iddo fod ar gyfer 'athro', mae'n addas ar gyfer disgyblion neu rhieni sy'n hoffi dilyn blwyddyn academaidd. Mae'n union r'un fath a'n dyddiadur blwyddyn sy'n rhedeg o Ionawr-Rhagfyr.

*NEWYDD- tabs lliwgar ar gyfer pob mis a RHUBAN hyfryd i gadw tudalen

Dyma sydd wedi'i gynnwys:

-Tudalen gwybodaeth bersonol yn y blaen
-Gwyliau banc
-Rhifau ffon, ebyst a chyfrineiriau
-Trosolwg blwyddyn
-Trosolwg misol gan gynnwys dywediad sionc i bob mis
-Trosolwg wythnosol- lle i wneud nodiadau, blaenoriaethau a chreu rhestr ar gyfer pob wythnos
-A4 yn unig: yn cynnwys amserlen wythnosol i gynllunio unrhyw beth- gwaith, bwyd, dosbarthiadau, gweithgareddau'r plant (opsiwn 4 bloc yn unig)
-Golwg wythnos i wythnos
-Tua 50 o dudalennau gwag yn y cefn ar gyfer nodiadau cyfafrodydd staff, marciau arholiadau ayyb

MAINT- A5/A4 yw meintiau'r tudalennau, mae'r dyddiadur ei hun tipyn yn fwy- yn enwedig yr un A4. Gweler y mesuriadau isod:

A4- 26x30x4cm (maint tudalen: A4 21 x 29.7cm)
A5- 19x21x3cm (maint tudalen: A5 14 x 21cm)

__________________________________________________________________________________________

An academic diary that runs from September 2024- August 2025

*A5 or A4 option, see pictures for difference- the A4 includes a weekly timetable planner at the start of each week- although designed for teachers, it suits pupils, students, parents or people whose job follows the academic year. They're exactly the same as our January-December ones.

*NEW- colourful tab pages for each month and a RIBBON to keep a page

Here's what's included:

-Page for personal details at the front
-Bank holidays
-Phone numbers, emails and passwords
-Year overview
-Monthly overview with positive quote to start each month
-Weekly overview with space to note priorities, to do list
-A4 only: includes a weekly planner that can be used for meal planning, shifts, classes, activities etc (4 block planner only)
-Week by week view
-Approx 40 Blank pages at the back for notes etc- great for grades, notes in meetings etc

SIZE: Please note, the page sizes are A5 and A4, the diary itself is bigger, especially the A4- please see meaurements below:

A4- 26x30x4cm (page size: A4 21 x 29.7cm)
A5- 19x21x3cm (page size: A5 14 x 21cm)

View full details